KONGRE PROGRAMI

Detaylı Kongre Programı Ekim 2018 tarihinde yayınlanacaktır.

EIF 2018 ODAK KONULARI:
 • Dünya ve Türkiye Enerji Piyasalarının Değerlendirilmesi
 • Milli Enerji Bağlamında Türkiye’de Enerji Yatırımları
 • YEKA Modeli ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim
 •  - Güneş Enerjisi
 •  - Rüzgar Enerjisi
 •  - Jeotermal Enerji
 •  - Biyokütleden Enerji Üretimi
 •  - Hidroelektrik Enerji
 • Elektrik Dağıtımında Güncel Gelişmeler
 • Petrol ve Gaz Arama, Üretim ve Dağıtımı
 • Türkiye Petrol ve Doğalgaz Piyasaları
 • Çevre ve İklim Değişikliği
 • Kömür Kaynaklarından Elektrik Üretimi
 • Nükleer Enerji
 • Enerji Yatırımlarının Finansmanı
 • Enerji Güvenliği
 • Uluslararası Enerji Projeleri
 • Türkiye Enerji Mevzuatı Değerlendirilmesi
 • Ulusal ve Uluslararası Enerji Ticareti
 • Enerji Yatırımlarında Teknolojik Gelişmeler
 • Enerji Santrallarında İşletme, Bakım ve Modernizasyon
 • Enerji Verimliliği
 • Akıllı Şehirler
 • Elektrikli Araçlar
 • Elektrik Depolama
 • Doğalgaz Depolama
 • Enerji Teknolojilerinde Yerlileşme
 • Enerji Sektöründe Dijitalleşme