11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı 08-09 KASIM 2018 - WORKSHOP SPONSORLUĞU

WORKSHOP SPONSORLUĞU

  • Ana fuaye alanında bulunan büyük ekranda firma tanıtım video gösterimi yapılacaktır,
  • Sempozyum için firmaya 1 (bir) saatlik salon tahsisi yapılacaktır,
  • Toplantı sponsorlarının logoları kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmaların kendi sitelerine bağlantı verilecektir,
  • 10 kişilik ücretsiz kayıt hakkı verilecektir,
  • Kongre program kitapçığında 1/8 sayfa reklamı yayınlanacaktır.