Category

Blog
Akıllı şehirler, bireylerin şu an yaşadığı şehirlerde daha iyi imkanlara sahip olmasını sağlayan, şartların daha güzel ve iyi şekilde olması ve refahı bakımından çok iyi seviyelerde olmasını sağlayan yeniliklerin bütünüdür. Küresel anlamda artan nüfusun su, elektrik, ulaşım, bilişim gibi sınırlı olan kaynakların şehirlerde yaşayan bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda daha iyi yerlere getirmek için ulusal ve yerel...
Katı yakıtların termal dönüşüm teknolojisi ile yanıcı gaza dönüştürülmesi işlemine biyokütle gazlaştırma denir. Gazlaştırma, biyokütleden enerjiyi geri kazanmak için kullanılan bir ısı dönüştürme teknolojisidir. Gazlaştırma prosesinin ana ürünü, farklı enerji üretim proseslerinde veya endüstriyel uygulamalarda yakıt olarak kullanılabilen gazdır. Üretilen gaz; CO, H2, CO2, CH4, H2O, N2 gazlarının yanı sıra kömür partikülleri, kül ve katran...
Klasik Şebeke Nedir? Elektrik üretim tesislerinde üretilmekte olan elektriğin gerilim düzeyi yükseltilirken iletilmesinin ve ardından kademe kademe gerilim düzeyleri düşürülerek dağıtılmasını ve en sondaki kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan ve otomasyon kullanılmayan elektrik dağıtım sistemlerine “Klasik Şebeke” adı verilir. Akıllı Şebeke Nedir? Akıllı şebekeler; elektrik tedarikçisi ile kullanıcı arasında karşılıklı olarak elektronik ortamda olmak üzere iletişimin sağlanması...
Mikroorganizmaların yani bitki ve hayvanların organik madde potansiyeline biyogaz denir. Bu organik madde potansiyelinin enerji bakımından kullanılmasına da biyogaz enerjisi denir. Anaerobik ortamda metan ve karbondioksit üretilmesi sürecini içeren biyogaz enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Temeli, organik atıkların anaerobik ortamda fermantasyonuna dayanan biyogaz; rengi olmayan, kokusu olmayan, havadan hafif, mavi bir alevle yanan ve içeriğinde...
Güncel şebeke sistemlerimize çağımızdaki bilgisayar teknolojisi ve ağ sistemine entegre edilerek elde edilmiş olan şebekeye “Akıllı Şebeke” denilmektedir. Akıllı şebekede, bilgi ve haberleşme sistemlerinin bütünleştirilmesi ile şekillendirilmiş olan elektrik dağıtım şebekesidir. Akıllı şebekeler enerji üretim süreci ile tüketim sürecine kadar tüm kademelerde gerçek zamanlı olarak iki taraflı bilgi transferi sağlamaktadır. Akıllı şebekeler İş gücünü azaltır,...
YEKA Modeli ile temiz enerji üretim tesislerinden alınan elektrik enerjisi maliyetlerini düşürerek aynı zamanda yenilebilir enerji teknolojilerinde yerli üretim desteklenecek ve sektörde uzman kişilerin yetiştirilmesi ve arttırılması sağlanacaktır. 09.10.2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmî Gazete ’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Yayımlanmıştır. Yönetmelik sayesinde temiz ve çevre dostu olan enerji kaynakları için...
Rüzgar enerjisi, rüzgarların hava akımından dolayı sahip olduğu kinetik enerjidir. Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan güneş enerjisinden sonra gelen rüzgar enerjisi ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. Rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek olan bölgelerimizde elektrik üretimi gün geçtikçe artmaktadır. Rüzgar enerjisinin; rüzgar santralleri, rüzgar enerjisi destekli sulama faaliyetleri, evler için kullanılması , farklı telekomünikasyon faaliyetlerinde ve elektrik üretiminde...
Dünyadaki karbon salınımının sabit dengelenmesi, küresel iklim krizinin azaltılması için elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı ve kaynak çeşitliliğinin arttırılması oldukça önemlidir. Bu amaç için uygulanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ile yenilenebilir enerji üretim santrallerinden alınan elektriğin satın alma maliyeti düşürülecek, yenilenebilir enerji teknolojisinin yerli üretimi geliştirilip arttırılacak ve bu sektörde çalışacak olan nitelikli insan...
Mersin escort bayan - Mersin escort sitesi -
eskisehir eskort