Category

Blog
Rüzgar enerjisi, rüzgarların hava akımından dolayı sahip olduğu kinetik enerjidir. Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan güneş enerjisinden sonra gelen rüzgar enerjisi ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. Rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek olan bölgelerimizde elektrik üretimi gün geçtikçe artmaktadır. Rüzgar enerjisinin; rüzgar santralleri, rüzgar enerjisi destekli sulama faaliyetleri, evler için kullanılması , farklı telekomünikasyon faaliyetlerinde ve elektrik üretiminde...
Dünyadaki karbon salınımının sabit dengelenmesi, küresel iklim krizinin azaltılması için elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı ve kaynak çeşitliliğinin arttırılması oldukça önemlidir. Bu amaç için uygulanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ile yenilenebilir enerji üretim santrallerinden alınan elektriğin satın alma maliyeti düşürülecek, yenilenebilir enerji teknolojisinin yerli üretimi geliştirilip arttırılacak ve bu sektörde çalışacak olan nitelikli insan...