WORLD DIGITAL ENERGY CONGRESS AND EXPO 02 - 06 NOVEMBER 2020

TİCARET ODASI BAŞKANI DAVETİ

14. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF 2021’un Değerli Katılımcıları,
 
Enerji, birçok faktöre bağlı olarak ve giderek artan şekilde, ülkeler için stratejik bir sorun haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ayağını oluşturan enerjiye olan talebin fazlalığı nedeni ile artan tüketim, ithalata dayalı kaynakların yerine, yeni ve yerli kaynaklara yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu noktada, üretimin çeşitlendirilmesi, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı, enerjiden maksimum faydanın en rantabl şekilde temini, tüketimi, üretimi ve dağıtımı kadar birçok unsur ön plana çıkmaktadır.
 
Günümüzde, başta ekonomik krizler olmak üzere pek çok sosyal, politik ve güvenlik sorunlarına neden olabilecek güce haiz olan enerji sektörünün, ülkelerin gelecek planlamalarında en başat bileşen olduğu gerçeği bütün açıklığı ile ortadadır.
 
Bu noktada, enerji piyasalarındaki son gelişmelerin tartışılacağı, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman, yönetici ve firmanın iştirak edeceği, 3-5 Kasım 2021 tarihleri arasında ATO Congresium’da tertip edilecek 14. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın, sektörün; kısa, orta ve uzun vadeli, sürdürülebilir, yenilenebilir ve güvenilir politikalar ile temellendirilmesine sağlayacağı katkıların yanı sıra siz değerli katılımcılara da önemli kazanımlar sağlayacağına inandığımı ifade eder, başta kongrede emeği geçenler olmak üzere tüm katkı sağlayanlara, Ankara Ticaret Odası ve şahsım adına samimi teşekkürlerimi sunarım.

 

Gürsel BARAN

Ankara Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Top