AÇILIŞ

10.00 - 11.00
Av. Çiğdem DİLEK – EIF Yürütme Kurulu Başkanı
Memiş KÜTÜKCÜ – OSBÜK Başkanı, Kongre Onursal Başkanı
Ali İhsan SILKIM – Enerji Verimliliği Derneği Başkanı
Akkuyu Temsilcisi – Ana Sponsor
Ersin YAZICI – Antalya Valisi (tbc)
Muhittin BÖCEK – Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı (tbc)
Mustafa YILMAZ – EPDK Başkanı (tbc)
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU – T.C. Dışişleri Bakanı (tbc)
Fatih DÖNMEZ – T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (tbc)