ELEKTRİKLİ ULAŞIM

09:30 - 11:00
Oturum Başkanı: Işık TUNCEL – Elektrikli Gelecek Platformu Kurucusu – Enerji Editörü 
Cem BAHAR – EŞARJ Genel Müdürü
Şaban TAT – Antalya EMO Başkanı
Norman WENDT – Alman Enerji Ajansı  – Sürdürülebilir Mobilite
Naci KOSTAKOĞLU – Rev Enerji Genel Müdürü