ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ: ÇATI ÜSTÜ GESLERDE VE VERİMLİLİKTE YENİ İŞ MODELLERİ, PPA MODELİ

13:30 - 15:00
Murat Ersin ŞAHİN – T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
Serkan ÇELİK – ARENA CEO
Seyran HATİPOĞLU – TurSEFF Finans Kurumları İlişkileri Müdürü
Burak TATAR – HERAN Enerji A.Ş. Genel Müdürü
Mustafa DALDAL – Enerjisa Dağıtık Üretim ve ElektroMobilite Grup Müdürü