TÜRKİYE ENERJİ PİYASALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

14:00 - 15:30
Oturum Başkanı: Abdullah TANCAN – T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı (tbc)
Ahmet TÜRKOĞLU – EPİAŞ Genel Müdürü
Dr. İzzet ALAGÖZ – EÜAŞ Genel Müdürü
Melih Han BİLGİN – TPAO  Genel Müdürü
Erdem SEZER – Kalkınma Yatırım Bankası Sektörel Araştırmalar Müdürü