WORLD DIGITAL ENERGY CONGRESS AND EXPO 02 - 06 NOVEMBER 2020

KONGRE BAŞKANI DAVETİ

Kongremize de adını veren ‘Energy is Future’ yaklaşımı, sektörümüzün önemini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, enerji gelecektir! Türkiye olarak hem devletimiz hem de özel sektörümüz, bu gerçeğin farkında olarak ülkemizin potansiyelini en efektif şekilde ortaya çıkarmak, dünya enerji arenasında sağlam bir yer edinmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son 17 yılda ulaşmış olduğumuz nokta, bu alandaki gücümüzü, deneyimimizi ve kararlılığımızı en net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ülkemiz geçtiğimiz 17 yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline geldi. Hükümetimiz enerji sağlama alanında oldukça önemli reformlara imza attı ve özel şirketlerinin sektöre girmesini teşvik edip daha liberal ve rekabetçi bir enerji piyasası oluşturdu.

Bu başarılı sürece karşın ülkemizde hala kişi başına tüketilen elektriğin gelişmiş ülkelere göre düşük olduğunu görüyoruz. Elbette hedefimiz, bu rakamı gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaştırmak. Bu hedef, ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma idealine kavuşmamızın da kilidini açacak.

Ülkemizde rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, hidroelektrik enerji türleri gibi birçok yenilenebilir enerji türüne yönelik üretim fırsatı bulunuyor. Devletimiz tarafından çeşitli tarife garantileri ve teşvik edici politikalar sayesinde yenilenebilir enerjinin ulusal şebeke içindeki payı her geçen yıl artıyor, önümüzdeki yıllarda bu oran çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Hükümetimiz, ülkenin toplam kurulu gücündeki yenilenebilir kaynak payını 2023 yılı itibarıyla yüzde 38 gibi dikkat çekici bir seviyeye çıkarmayı öncelik haline getirdi.

Yenilenebilir enerjinin yanı sıra hala dünya enerji karmasında çok önemli bir yeri olan ve uzun süre de bu yerini koruyacağı araştırmalarla ortaya konulan fosil yakıtlar da büyük önem arz ediyor. Ülkemizin birçok yerinde devam eden petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına son olarak Doğu Akdeniz’i eklemiş bulunuyoruz. Her ne kadar bu bölgede çeşitli uluslararası politik manevralarla önümüz kesilmeye çalışılıyor olsa da ülkemiz, kararlılığını ve dik duruşunu tüm dünyaya gösteriyor. İnanıyoruz ki bu konu uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir çözüme kavuşturulacak ve hem KKTC hem Türkiye için çok önemli bir kazanım oluşturacak.

Dünya enerji gündeminde olduğu gibi ülkemizin de üzerinde hassasiyetle durduğu bir diğer konu ise teknoloji…

Teknoloji, tüm sektörlerin iş yapma biçimini hatta günlük hayatımızın akışını baş döndürücü bir şekilde etkiliyor. Sektörümüzün katma değerini artıracak, maliyetleri düşürecek ve verimliliği sağlayacak en önemli araç olan teknolojiyi işimizin odağına koymalıyız. Ancak bu sayede daha kaliteli ürünler ve hizmetlere çok daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşmamız mümkün olacaktır.

Teknoloji kadar son yılların en popüler başlıklarından biri de enerji verimliliği.

Enerji verimliliği, en temiz, en milli, en ucuz enerji kaynağıdır. Dünya genelinde enerji verimliliğine yapılan yatırım tutarı 234 milyar dolara ulaşmış durumda. Verimlilik sağlama çalışmaları yepyeni bir sektör haline geldi. Ülkemiz de bu alanda yürütülen çalışmalar, Enerji Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sahiplendiği Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2018-2023 belgesi çerçevesinde devam etmektedir. Her platformda kamuoyu ile paylaştığım bir rakamı burada da yinelemek istiyorum. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde 2033 yılına kadar kümülatif olarak 10.9 milyar dolarlık bir yatırımla 30.2 milyar dolarlık verimlilik sağlamamız mümkün hale gelecek.

Yukarıda çok kısa bir özetini sunmaya çalıştığım enerji gündemi, aslında çok daha kapsamlı başlıklardan, konulardan oluşuyor. 13’ncisi düzenlenen EIF Kongre ve Fuarı’nda ana başlıkların yanı sıra çok daha özel ve spesifik konuları tüm ayrıntılarıyla ele alacağız. Milli enerji bağlamında Türkiye’deki enerji yatırımlarından YEKA’ya, çevre ve iklim değişikliğinden enerji güvenliğine, enerji mevzuatından enerji santrallerinin modernizasyonuna kadar birçok konuyu ele alacağız. Yerli ve yabancı çok sayıda enerji yatırımcısı, araştırmacı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar konularıyla ilgili son gelişmelerin yanı sıra gelecek ile alakalı öngörülerini de paylaşacaklar.

Bu kadar önemli başlıkların son derece değerli isimler tarafından konuşulacağı EIF 2021 Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın ‘Kongre Başkanlığı’ görevini üstlenmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın destekleri ile bu yıl 14’ncisi gerçekleşecek olan EIF-2021 Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın, enerji sektörüne maksimum fayda sağlayacağı aşikardır. Açılış konuşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’in yapacak olması, Bakanlığımız yöneticileri ve düzenleyici kurumumuz EPDK’nın başkanı ve kıymetli uzmanlarının da görüşleriyle katkı sunacak olması etkinliğimizin önemi ve prestijini bir kat daha artırıyor. Şimdiden bu önemli organizasyonun başarısında emeği geçenlere, yapacakları vizyoner konuşmalarla katkı sağlayacak değerli isimlere, sponsorlarımıza teşekkür ediyor, enerji sektörünün tüm dalları ile tartışılacağı bu önemli etkinliğe tüm halkımızı davet ediyor, saygılarımı sunuyorum.

 

Murat KALSIN

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı

EIF-2020 Kongre Başkanı

 

 

 

 

 

 

Top