WORLD DIGITAL ENERGY CONGRESS AND EXPO 02 - 06 NOVEMBER 2020
HYRDOGRID

HYDROGRID esnek, yenilenebilir enerji üretimi ve özellikle hidroelektrik santrallerinin optimum üretim planlamasında ve ticarileştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Yılın 365 günü çalışan optimum üretim planlama ve sevkiyat çözümlerimiz, santral sahiplerinin üretimlerini güç piyasalarına hizalayarak gelirlerini artırmalarını sağlarken aynı zamanda günlük operasyonel iş yükünü azaltır.

Top