Kongrenin Tanıtımı

Kongre haberleri ve ilanları ulusal ve yerel basın yayım organları kanalıyla sektörel yayım yapan gazete, dergi, televizyon kanalları ve internet sitelerinden duyurulacaktır.

Basılacak posterler, ilgili bakanlıklar ile bağlı birimlerine, destekleyen kurum ve kuruluşlara,ilgili dernek ve odalara asılacaktır. Poster ve afişler ile tanıtım yapılacaktır.

Kongre ve toplantılara katılacak kurum ve kuruluş temsilcilerine, resmi heyetlere, kongre katılımcılarına, oda ve derneklere, vakıflara ve profesyonel ziyaretçilere sunulmak üzere kongre program kitapçığı hazırlanacaktır.