12. ULUSLARLARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI 06-07-08 KASIM 2019

ODAK KONULAR


•    Dünya ve Türkiye Enerji Piyasalarının Değerlendirilmesi
•    Milli Enerji Bağlamında Türkiye’de Enerji Yatırımları
•    YEKA Modeli ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları
•    Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi
•    Güneş Enerjisi
•    Rüzgar Enerjisi
•    Jeotermal Enerji
•    Biyokütleden Enerji Üretimi
•    Hidroelektrik Enerji
•    Elektrik Dağıtımında Güncel Gelişmeler
•    Petrol ve Gaz Arama, Üretim ve Dağıtımı
•    Türkiye Petrol ve Doğalgaz Piyasaları
•    Çevre ve İklim Değişikliği
•    Kömür Kaynaklarından Elektrik Üretimi
•    Nükleer Enerji
•    Enerji Yatırımlarının Finansmanı
•    Enerji Güvenliği
•    Uluslararası Enerji Projeleri
•    Türkiye Enerji Mevzuatı Değerlendirilmesi
•    Ulusal ve Uluslararası Enerji Ticareti
•    Enerji Yatırımlarında Teknolojik Gelişmeler
•    Enerji Santrallarında İşletme, Bakım ve Modernizasyon
•    Enerji Verimliliği
•    Akıllı Şehirler
•    Elektrikli Araçlar
•    Elektrik Depolama
•    Doğalgaz Depolama
•    Enerji Teknolojilerinde Yerlileşme
•    Atıktan Enerji üretimi
•    Biogaz
•    Enerji Yatırımları
•    Güneş Enerji Paneli
•    Güneş Enerjisi
•    Hidroelektirik Santral 
•    Çatı Güneş Enerjisi
•    Çatı GES
•    Enerji Nakil Hatları
•    Kojenerasyon
•    Güneş Enerji Haritası
•    Jeotermal Harita
•    Enerji Depolama
•    Fotovoltaik Pil
 

.

Top