12. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI 06-07-08 KASIM 2019

DESTEK SPONSOR

  • Ana fuaye alanında bulunan büyük ekranda firma tanıtım video gösterimi
  • 12 metrekare fuar alanında stand tahsisi,
  • Salonlarda yer alacak panoda ve sahnede logo kullanımı,
  • 5 kişilik ücretsiz kayıt hakkı,
  • Firma tanıtım broşürlerinin katılımcılara dağıtılması,
  • Firma logosunun kongre web sayfasında yer alması ve kendi sitesine link verilmesi,
  • Basılı malzemelerde logo kullanımı,
  • Basın yayın organlarında verilecek reklâmlarda logo kullanımı,
  • Kongre program kitapçığında 1/4 sayfa reklam yayınlama hakkı verilecektir.
Top