12. ULUSLARLARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI 06-07-08 KASIM 2019

WORKSHOP SPONSORLUĞU

  • Ana fuaye alanında bulunan büyük ekranda firma tanıtım video gösterimi,
  • Sempozyum için firmaya 4 (dört) saatlik salon tahsisi yapılacaktır,
  • Workshop sponsorunun logosu kongrenin resmi web sitesinde yayınlanacak ve firmanın kendi sitesine bağlantı verilecektir,
  • Salonlarda yer alacak panoda ve sahnede logo yayınlanacaktır,
  • 1,5 metre x 4 metre ebatlarında 1 adet logolu flama kullanım hakkı verilecektir,
  • 10 kişilik ücretsiz kayıt hakkı verilecektir,
  • Kongre program kitapçığında 1/4 sayfa reklamı yayınlanacaktır.
Top